Twitter vs. Jaiku – Why choose?

[dutch]
Co-presence is helemaal hot. Via Elger hoorde ik van Jaiku, via André van Twitter en beide systemen zijn, op wat kleine features na, vrijwel identiek. Ik meldde me op beide aan om eens te kijken waar alle ophef om te doen was.
[/dutch]
[english]
Co-presence seems to be really hot these days. Since Elger told me about Jaiku, and André invited me to Twitter, which are apart from some features basically identical, I joined both to see what all the fuzz was all about.
[/english]
JaikuTwitter


[dutch]
Voor mensen die nog nooit van Twitter of Jaiku, laat staan co-presence gehoord hebben, even een korte introductie. Via mijn Twitter of Jaiku-accounts, die gekoppeld zijn aan mijn Instant Messager en mobiele telefoon, kan ik met één simpel berichtje laten weten wat ik op dat moment aan het doen ben. Als ik dus voor een biertje in de stad ga, stuur ik een smsje naar Twitter of Jaiku, en dan is dat direct op mijn persoonlijke pagina te bekijken. Tot zo ver weinig boeiends, maar dat is waar het sociale aspect van deze systemen om de hoek komt kijken: anderen kunnen mij “volgen”. Zodra ik dan mijn status verander, krijgen zij automatisch een smsje. Zo weet ik bijvoorbeeld dat André en Liang vanmiddag een spellenmiddag organiseren en weten zij dat ik niet kom omdat ik eigenlijk behoor te studeren nu. De blogosphere in je broekzak.

Tot zo ver de introductie. Nu de vergelijking. Zowel Twitter als Jaiku voorzien in een API om berichten uit te lezen en te gebruiken in third party applicaties. Berichten posten kan bij beiden via het web en via SMS. Bij Twitter kan het daarnaast ook nog via een mobiele webpagina en via je favoriete instant messenger, terwijl Jaiku als extraatje een Nokia-applicatie en binnenkort voor de rest van de mobieltjes een alternatief in Java heeft. Jaiku heeft daarnaast de mogelijkheid blogs, del.icio.us, last.fm en andere persoonlijke streams te koppelen aan je account, wat Jaiku meer tot een soort verzamelaar maakt van snapshots over jouw persoon. Twitter daarentegen, blijft zich simpel en doeltreffend richten op het verzamelen en uitwisselen van statusberichtjes.

Voor beiden valt iets te zeggen; misschien blijkt Jaiku fijner, misschien Twitter, maar niemand heeft zin om alles dubbel te doen. Eén oplossing zou natuurlijk zijn een applicatie te bedenken die dat voor je doet. Dat heeft al iemand gedaan, hij heet TwitKu. Een andere oplossing is de RSS-feed van Twitter toe te voegen aan Jaiku en dat is hoe ik het voorlopig ga doen. Totdat ik iets beters bedenk natuurlijk.

Voor geïnteresseerden hier mijn twee profiles:
[/dutch]
[english]
For people who have never heard of Twitter or Jaiku, let alone co-presence, a short introduction. Using my Twitter or Jaiku account, I can let the world know what I’m doing by one simple message. For instance, If I’m going out for a beer, I can send an SMS to Twitter or Jaiku, which will be instantly visible on my personal page. So far not much interesting, but that’s where the social aspect of these systems come into play: others may “follow” me, so they are updated whenever I change my status. This way I know that André and Liang are keeping a gameparty today, and they know I won’t be attending, because I’m supposed to be studying right now. The blogosphere in the pocket of your pants.

So far the introduction, let’s compare. Both Twitter and Jaiku provide an API for reading messages for usage in third party applications. Posting message is possible on both systems via the web and via SMS. Twitter also allows updates via IM and a mobile webpage, while Jaiku has a fancy Nokia-application and soon a java-alternative for other cellphones. Moreover, Jaiku has a feature that allows you to link blogs, del.icio.us, last.fm and other personal streams to your profile. This makes Jaiku more of a personal aggregator, collecting snapshots of one’s personal life, while Twitter remains a simple and effective tool for exchanging status messages.

There is much to say for both. Maybe Jaiku turns out to be the better of two, maybe it will be Twitter. No matter how it plays out, noone likes doing everything twice. One solution might be creating an application which does this for you. Someone already did so: it’s called TwitKu. An other solution could be adding Twitter’s RSS-feed to Jaiku. This is how I’ll be doing it. At least, until I think of something better.

For those interested, here are my two profiles:
[/english]

2 Responses to “Twitter vs. Jaiku – Why choose?”

  1. Pingback: CyBeR

  2. Pingback: Michel’s Exhaust » Stufi Tweets