Resume enumerate numbering in LaTeX

[english]It sounds simple: resume the numbering of items in an enumerate environment in LaTeX to have it continue numbering where the previous enumerate left off. This howto describes how to do it.

Assume we have the following code:
[/english]
[dutch]Het klinkt eenvoudig: de nummering van items in een enumerate omgeving hervatten in LaTeX, zodat deze verder gaat waar de vorige enumerate ophield. Deze howto beschrijft hoe dit te bereiken.

Veronderstel dat we de volgende code hebben:[/dutch]

\documentclass[a4paper]{article}
\begin{document}
 \section{My items}
  \begin{enumerate}
   \item First item
   \item Second item
  \end{enumerate}
 \section {Additional items}
  \begin{enumerate}
   \item Third item
   \item Fourth item
  \end{enumerate}
\end{document}

[english]This translates to the following:[/english]
[dutch]Dit vertaalt naar het volgende:[/dutch]

My items
1. First item
2. Second item

Additional items
1. Third item
2. Fourth item

[english]Which is obviously not what we mean. We could manually reset the numbering using a renewcommand, but this is cumbersome and not very robust when the number of items in the first list is subject to change.

A much more elegant solution is provided by the enumitem package. This modifies the enumerate, itemize and description environments and one of those modifications is the addition of a “resume” option.

The revised code looks like this:[/english]
[dutch]Dit is duidelijk niet wat we bedoelen. We zouden handmatig de nummering kunnen resetten met behulp van renewcommand, maar dit is omslachtig en niet erg robuust als het aantal items in de eerste lijst aan verandering onderhevig is.

Een veel elegantere oplossing komt uit het enumitem package. Dit past de enumerate, itemize en description environments aan en voegt daarbij een “resume” optie toe.

De gereviseerde code is als volgt:[/dutch]

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{enumitem} % load the package
\begin{document}
 \section{My items}
  \begin{enumerate}
   \item First item
   \item Second item
  \end{enumerate}
 \section {Additional items}
  \begin{enumerate}[resume] % tell the enumerate to resume numbering
   \item Third item
   \item Fourth item
  \end{enumerate}
\end{document}

[english]This time, the result is as we expected:[/english]
[dutch]Dit keer is het resultaat zoals we verwachten:[/dutch]

My items
1. First item
2. Second item

Additional items
3. Third item
4. Fourth item

[english]More information can be found in the complete enumitem documentation.[/english]
[dutch]Meer informatie is te vinden in de volledige documentatie van enumitem.[/dutch]

12 Responses to “Resume enumerate numbering in LaTeX”

 1. Pingback: Matthijs Kooijman

 2. Pingback: andy

 3. Pingback: Benjamin Jackson

 4. Pingback: Paul Allemeersch

 5. Pingback: DragonVampYre

 6. Pingback: mostafa

 7. Pingback: hussam

 8. Pingback: Michel

 9. Pingback: Nubbins

 10. Pingback: ChandraSekhar

 11. Pingback: Rob Cal

 12. Pingback: Jan